Bảo Vệ Trụ
Bảo Vệ Trụ
1
Tú Nguyễn
22874
2
Tam Tran
16219
3
Đạt Đặng
14792
4
Tiến Phạm
13439
5
Văn Quyền
11099
6
Tinh Nguyen
10711
7
Đặng Thị Ánh Nguyệt
9052
8
Ý Nhu Dang
8778
9
Thảo Nguyễn
8693
10
Nguyễn Phước
8606
11
Tán Gái Chợ
8498
12
Hien Taduyhien
8250
13
Vàng Hoàng Phúc
7892
14
Nguyễn Duy Nghiêm
6840
15
Duy Anh Lương
6596
16
Ttn Kinas
6265
17
Na Trần
5986
18
Salem Duy
5772
19
Ahgase Ly
5535
20
Son Guku
5116
Bảo Vệ Trụ
105.7K lượt chơi
Trong tình huống hiểm nguy khi đồng đội chưa kịp di chuyển về hỗ trợ và lũ Minion đang không ngừng tấn công nhà. Lúc này bạn cần ngăn chặn sự tấn công từ bất cứ kẻ địch nào. Tự tin, bình tĩnh và thể hiện sức mạnh đi nào!!!
Loading...
1
Tú Nguyễn
22874
2
Tam Tran
16219
3
Đạt Đặng
14792
4
Tiến Phạm
13439
5
Văn Quyền
11099
6
Tinh Nguyen
10711
7
Đặng Thị Ánh Nguyệt
9052
8
Ý Nhu Dang
8778
9
Thảo Nguyễn
8693
10
Nguyễn Phước
8606
11
Tán Gái Chợ
8498
12
Hien Taduyhien
8250
13
Vàng Hoàng Phúc
7892
14
Nguyễn Duy Nghiêm
6840
15
Duy Anh Lương
6596
16
Ttn Kinas
6265
17
Na Trần
5986
18
Salem Duy
5772
19
Ahgase Ly
5535
20
Son Guku
5116
Send game
3
Lượt chơi