Bảo Vệ Trụ
Bảo Vệ Trụ
1
Final Thunder
2147483647
2
Dương Trung Hiếu
27379
3
Tú Nguyễn
22874
4
Tam Tran
16219
5
Đạt Đặng
14792
6
Tiến Phạm
13439
7
Văn Quyền
11099
8
Tinh Nguyen
10711
9
Đặng Thị Ánh Nguyệt
9052
10
Ý Nhu Dang
8778
11
Thảo Nguyễn
8693
12
Nguyễn Phước
8606
13
Tán Gái Chợ
8498
14
Hien Taduyhien
8250
15
Vàng Hoàng Phúc
7892
16
Hà Việt Sơn
7711
17
Nguyễn Duy Nghiêm
6840
18
Duy Anh Lương
6596
19
Ttn Kinas
6265
20
Hà Hồ
6209
Bảo Vệ Trụ
105.8K lượt chơi
Trong tình huống hiểm nguy khi đồng đội chưa kịp di chuyển về hỗ trợ và lũ Minion đang không ngừng tấn công nhà. Lúc này bạn cần ngăn chặn sự tấn công từ bất cứ kẻ địch nào. Tự tin, bình tĩnh và thể hiện sức mạnh đi nào!!!
Loading...
1
Final Thunder
2147483647
2
Dương Trung Hiếu
27379
3
Tú Nguyễn
22874
4
Tam Tran
16219
5
Đạt Đặng
14792
6
Tiến Phạm
13439
7
Văn Quyền
11099
8
Tinh Nguyen
10711
9
Đặng Thị Ánh Nguyệt
9052
10
Ý Nhu Dang
8778
11
Thảo Nguyễn
8693
12
Nguyễn Phước
8606
13
Tán Gái Chợ
8498
14
Hien Taduyhien
8250
15
Vàng Hoàng Phúc
7892
16
Hà Việt Sơn
7711
17
Nguyễn Duy Nghiêm
6840
18
Duy Anh Lương
6596
19
Ttn Kinas
6265
20
Hà Hồ
6209
Send game
3
Lượt chơi