2048
2048
2048
195.1K lượt chơi
Mục tiêu của trò chơi là trượt các ô được đánh số trên lưới để kết hợp chúng để tạo hình xếp với số 2048. Tuy nhiên, người chơi có thể tiếp tục chơi trò chơi sau khi đạt được mục tiêu, tạo các ô có số lượng lớn hơn. ... 2048 đã được mô tả rất đơn giản.
Send game
3
Lượt chơi