Tháp Bánh Ngọt
Tháp Bánh Ngọt
1
Salem Duy
88
2
Đào Diễm Quỳnh
82
3
Nguyễn Nhật Vi
78
4
Điệp Thị Nghiêm
73
5
67
6
Cười Giả Tạo
60
7
qwertyuiopf
53
8
Đào Bích Ngọc
52
9
Minhh Hiếuu
47
10
Lộc Hường
47
11
Duong Hoa
44
12
Hải\'s Kòi\'s
43
13
Thảo Kool
41
14
Nhi Duong
40
15
Trần Tâm
37
16
Trung Dũng
35
17
0
33
18
Nguyễn Đình Cường
33
19
Cao Tho Xuân
32
20
Hamet\'s Chương\'s
32
Tháp Bánh Ngọt
110.9K lượt chơi
Xếp chồng lên nhau lát phô mai, bánh mì và thịt và xây dựng tháp bánh sandwich hoành tráng. Xây dựng các thực phẩm ngăn xếp cao nhất bao giờ hết trong trò chơi xếp chồng vui vẻ này chắc chắn sẽ kiểm tra thời gian của bạn!
Loading...
1
Salem Duy
88
2
Đào Diễm Quỳnh
82
3
Nguyễn Nhật Vi
78
4
Điệp Thị Nghiêm
73
5
67
6
Cười Giả Tạo
60
7
qwertyuiopf
53
8
Đào Bích Ngọc
52
9
Minhh Hiếuu
47
10
Lộc Hường
47
11
Duong Hoa
44
12
Hải\'s Kòi\'s
43
13
Thảo Kool
41
14
Nhi Duong
40
15
Trần Tâm
37
16
Trung Dũng
35
17
0
33
18
Nguyễn Đình Cường
33
19
Cao Tho Xuân
32
20
Hamet\'s Chương\'s
32
Send game
3
Lượt chơi