Tháp Bánh Ngọt
Tháp Bánh Ngọt
1
Salem Duy
88
2
Đào Diễm Quỳnh
82
3
Nguyễn Nhật Vi
78
4
Đoàn Văn Tuyển
74
5
Điệp Thị Nghiêm
73
6
Pu Nguyễn
68
7
67
8
Cười Giả Tạo
60
9
Sang Nguyễn
58
10
qwertyuiopf
53
11
Đào Bích Ngọc
52
12
Phạm Đức Nin
52
13
Minhh Hiếuu
47
14
Lộc Hường
47
15
Duong Hoa
44
16
Hải\'s Kòi\'s
43
17
Thảo Kool
41
18
Nhi Duong
40
19
Triệu Dĩnh
39
20
Đức Leopite
38
Tháp Bánh Ngọt
112.1K lượt chơi
Xếp chồng lên nhau lát phô mai, bánh mì và thịt và xây dựng tháp bánh sandwich hoành tráng. Xây dựng các thực phẩm ngăn xếp cao nhất bao giờ hết trong trò chơi xếp chồng vui vẻ này chắc chắn sẽ kiểm tra thời gian của bạn!
Loading...
1
Salem Duy
88
2
Đào Diễm Quỳnh
82
3
Nguyễn Nhật Vi
78
4
Đoàn Văn Tuyển
74
5
Điệp Thị Nghiêm
73
6
Pu Nguyễn
68
7
67
8
Cười Giả Tạo
60
9
Sang Nguyễn
58
10
qwertyuiopf
53
11
Đào Bích Ngọc
52
12
Phạm Đức Nin
52
13
Minhh Hiếuu
47
14
Lộc Hường
47
15
Duong Hoa
44
16
Hải\'s Kòi\'s
43
17
Thảo Kool
41
18
Nhi Duong
40
19
Triệu Dĩnh
39
20
Đức Leopite
38
Send game
3
Lượt chơi