Tháp Bánh Ngọt
Tháp Bánh Ngọt
1
Salem Duy
88
2
Đào Diễm Quỳnh
82
3
Nguyễn Nhật Vi
78
4
Điệp Thị Nghiêm
73
5
Pu Nguyễn
68
6
67
7
Cười Giả Tạo
60
8
Sang Nguyễn
58
9
qwertyuiopf
53
10
Đào Bích Ngọc
52
11
Phạm Đức Nin
52
12
Minhh Hiếuu
47
13
Lộc Hường
47
14
Duong Hoa
44
15
Hải\'s Kòi\'s
43
16
Thảo Kool
41
17
Nhi Duong
40
18
Triệu Dĩnh
39
19
Đức Leopite
38
20
Trần Tâm
37
Tháp Bánh Ngọt
111.5K lượt chơi
Xếp chồng lên nhau lát phô mai, bánh mì và thịt và xây dựng tháp bánh sandwich hoành tráng. Xây dựng các thực phẩm ngăn xếp cao nhất bao giờ hết trong trò chơi xếp chồng vui vẻ này chắc chắn sẽ kiểm tra thời gian của bạn!
Loading...
1
Salem Duy
88
2
Đào Diễm Quỳnh
82
3
Nguyễn Nhật Vi
78
4
Điệp Thị Nghiêm
73
5
Pu Nguyễn
68
6
67
7
Cười Giả Tạo
60
8
Sang Nguyễn
58
9
qwertyuiopf
53
10
Đào Bích Ngọc
52
11
Phạm Đức Nin
52
12
Minhh Hiếuu
47
13
Lộc Hường
47
14
Duong Hoa
44
15
Hải\'s Kòi\'s
43
16
Thảo Kool
41
17
Nhi Duong
40
18
Triệu Dĩnh
39
19
Đức Leopite
38
20
Trần Tâm
37
Send game
3
Lượt chơi