Yeti Run
Yeti Run
1
Salem Duy
2398
2
Salem Duy
1045
3
Nguyễn Lương Bằng
598
4
Thieu Bui
462
5
Tran Quoc Toan
118
6
Vàng Hoàng Phúc
3
7
Vân Lê
3
8
Bin Bin
3
9
Ha Dang Khanh
3
10
Đào Tina
3
11
Hoàng Phúc
3
12
Duyên Đỗ
3
13
Nghia Tran Vu
3
14
Hang Cu
3
15
Phùng Hoàng Nhật
3
16
Hiếu Nguyễn
3
17
Ttn Kinas
3
18
Anh Tit
3
19
Vũ Hoàng
3
20
Nhi Duong
3
Yeti Run
118.1K lượt chơi
Trong cuộc đua vô tận này, bạn phải giúp đỡ Yeti lớn trên đường đi qua tuyết và băng. Thu thập những quả mọng ngon, tránh những chướng ngại vật nguy hiểm và mở khóa những sức mạnh tuyệt vời để kiếm được càng nhiều điểm càng tốt. Làm thế nào đến nay bạn có thể đi mà không bị bắt?
Loading...
1
Salem Duy
2398
2
Salem Duy
1045
3
Nguyễn Lương Bằng
598
4
Thieu Bui
462
5
Tran Quoc Toan
118
6
Vàng Hoàng Phúc
3
7
Vân Lê
3
8
Bin Bin
3
9
Ha Dang Khanh
3
10
Đào Tina
3
11
Hoàng Phúc
3
12
Duyên Đỗ
3
13
Nghia Tran Vu
3
14
Hang Cu
3
15
Phùng Hoàng Nhật
3
16
Hiếu Nguyễn
3
17
Ttn Kinas
3
18
Anh Tit
3
19
Vũ Hoàng
3
20
Nhi Duong
3
Send game
3
Lượt chơi