Knife Hit
Knife Hit
1
Dung Bống
46
2
Nguyễn Thuận Tiến
26
3
Phạm Danh
20
4
Tên Lắm Đẹp
19
5
Xuyen Truong Truong Xuyen
10
6
Thành Vũ
8
7
Taro James
5
8
Kiếm Thẻ Cào
4
9
Thu Hà
3
10
Việt Nam
3
11
Tuan Anh Vo
2
12
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
2
13
Đạt Đặng
2
14
Dung Pham
2
15
Ttn Kinas
1
16
Hung Nguyen
1
Knife Hit
200K lượt chơi
Knife Hit is a fun game of reflexes and skills in which you must show off your knife throwing skills! During each challenge you must throw all of your knives into a rotating board - you cannot hit any other knives or any other object that is attached to t
Loading...
1
Dung Bống
46
2
Nguyễn Thuận Tiến
26
3
Phạm Danh
20
4
Tên Lắm Đẹp
19
5
Xuyen Truong Truong Xuyen
10
6
Thành Vũ
8
7
Taro James
5
8
Kiếm Thẻ Cào
4
9
Thu Hà
3
10
Việt Nam
3
11
Tuan Anh Vo
2
12
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
2
13
Đạt Đặng
2
14
Dung Pham
2
15
Ttn Kinas
1
16
Hung Nguyen
1
Send game
3
Lượt chơi