Knight of The Day
Knight of The Day
1
Nhung Lê Thị
1
2
Hoang Duong
1
Knight of The Day
195.6K lượt chơi
Kết hợp nhiều yếu tố để tăng sức mạnh của anh hùng. Mỗi màu tương ứng với một khả năng khác nhau. Màu xanh lá cây là sức khỏe, màu xanh là sức chịu đựng, và màu đỏ là sức mạnh tấn công. Liên kết 7 chai trở lên để nhận một chai đá quý đặc biệt.
Send game
3
Lượt chơi